Veje til viden

Patient informations og videns-søgesteder:

 

Patienthåndbogen på sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/

Ventetider på sundhed.dk: http://www.esundhed.dk/sundhedskvalitet/NIV/NIV/Sider/Venteinfo.aspx

Sundhed.dk: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/

 

Frederiksberg kommunes Sundhedscenter Stockfelthsvej: http://www.frederiksberg.dk/da/Om-kommunen/Kontaktsider/Social-Sundheds-og-Arbejdsmarkedsomraadet/Sundhed-og-Omsorgsafdelingen/Sundhedscenter.aspx

 

Alt om kost:
Altomkost.dk

 

 

Forældre og børn – Vejledning og opdragelse:

Kun få af os opnår at komme i træning.

Bøger

Lars Rasborg: Sunde børns problemer

Per Schultz Jørgensen: Styrk dit barns karakter

Savater: Mod til at opdrage.

 

Frederiksberg Familierådgivning. http://www.frederiksberg.dk/Om-kommunen/Kontaktsider/Boerne-og-Ungeomraadet/Faellesraadgivningen/Familie-og-Ungeraadgivningen.aspx

 

Hjælp til behandling ved misbrug:

Frederiksberg misbrugscenter

 

Øvelser til kroppen, træning og fysioterapeutisk: (vær varsom, den skal holde til du bliver 100år).

 

OBS: Start med 1/4 af den foreslåde træningsintensitet. Du kan altid skrue op når din krop siger ja tak.

 

 

Øresten – øvelser – video

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/hjerne-og-nerver/illustrationer/video/bppv-behandling/

 

 

Vagtinformation:

1813: https://www.regionh.dk/akuttelefon